top of page
Grey Chair With Cushion

Omdat wij de vraag van de patiënt centraal stellen en willen ingaan op hun wensen, moeten we eerst een aantal stappen doorlopen. Dit om te komen tot de gewenste en nodige zorgen. Op deze manier kunnen we streven naar een  aangename en vertrouwelijke samenwerking waarbij de patiënt zich eigen voelt in zijn thuisomgeving.

De bedoeling van dit gesprek is dat de patiënt of zijn familie zoveel mogelijk info krijgt van de verpleegkundige over de werking van de praktijk en het verloop van de zorg. De verantwoordelijke kan eventueel al de nodige info vragen omtrent soort zorg, algemene gegevens enz. Hier worden de eerste afspraken gemaakt omtrent opstart zorg, tijdstip, voorzieningen etc.

1

Intakegesprek

2

Patiëntendossier

Er wordt een patiëntdossier opgesteld in samenspraak met de behandelende arts die voor de nodige documenten zorgt. Dit omvat ook alle info over de patiënt, de zorg en de contactpersonen. Op dit moment wordt ook het verloop van de zorg beschreven. Het is een strikt persoonlijk document. Dit is een verplichting naar het RIZIV toe.

3

Toedienen
van de zorg

Er is reeds een afspraak gemaakt wanneer de zorg opstart. Maar daarnaast is er steeds overleg met de patiënt over welke stappen er moeten genomen worden. Al deze zaken zijn uiteraard verschillend van patiënt tot patiënt en van zorg tot zorg.

Heb jijzelf of iemand anders in je omgeving thuis medische hulp of andere ondersteuning nodig? 

Contacteer ons online of bel +32 470 51 94 25

Dit kan zijn tussen verpleegkundigen onderling als er een wissel is in verzorging maar kan ook zijn met de huisarts en andere diensten.

4

Overleg

5

Onderling contact

Wij stellen communicatie voorop. Kan de patiënt eens niet aanwezig zijn op een afgesproken tijdstip dan melden we dit. We passen dan onze zorgmomenten aan in functie van de patiënt. Omgekeerd is dit ook zo. Als er zich een situatie voor doet dat een verpleegkundige op een later tijdstip zal zijn dan wordt dit door gegeven naar de patiënt toe.

+

Wie zijn we?

Samen met mijn team sta ik in voor de thuisverpleging van iedere zorgbehoevende in Aalter en de deelgemeenten. We verdelen dit gebied onder het team zodat de patiënt een minimum aan verpleegkundigen krijgt. Dit om de privacy van de patiënt zoveel mogelijk te respecteren.

Thuisverpleging Aalter Knesselare

Zelfstandig team

We bestaan uit een team van 9 verpleegkundigen. Iedere verpleegkundige bezit de bekwaamheid en kennis om de zorgen toe te dienen. Ze hebben gekozen voor dit beroep en voor hen is dit een roeping.  Allemaal met verschillende ervaringen uit alle takken van de verpleging en verzorging. 

bottom of page